THEATERGROEPSPLINTER

In shock (2016)

Thriller Een misstap heeft een groot gevolg! Wie is te vertrouwen en aan wie moet je verantwoording afleggen? Splinter bracht in het voorjaar van 2016 een thriller met een ongekende plottwist op het toneel! Van twee met elkaar bevriende echtparen heeft de man van het ene koppel een verhouding met de echtgenote van het andere. Na een stormachtig samenzijn, komt de overspelige vrouw te overlijden aan de gevolgen van een hartinfarct, waarna haar minnaar alles in het werk stelt zich van het stoffelijk overschot te ontdoen. Dat lukt vrij aardig. Wanneer het lijk echter gevonden wordt pakken zich, in de vorm van allerlei bewijzen, donkere wolken boven het hoofd van de minnaar samen, waarna hij als moordenaar wordt ontmaskerd. Maar de toeschouwer heeft dan al lang iets geproefd van de onwezenlijke, enorm beklemmende, sfeer rond dit alles en voelt als het ware, dat er iets niet klopt……
THEATERGROEPSPLINTER

In shock (2016)

Thriller Een misstap heeft een groot gevolg! Wie is te vertrouwen en aan wie moet je verantwoording afleggen? Splinter bracht in het voorjaar van 2016 een thriller met een ongekende plottwist op het toneel! Van twee met elkaar bevriende echtparen heeft de man van het ene koppel een verhouding met de echtgenote van het andere. Na een stormachtig samenzijn, komt de overspelige vrouw te overlijden aan de gevolgen van een hartinfarct, waarna haar minnaar alles in het werk stelt zich van het stoffelijk overschot te ontdoen. Dat lukt vrij aardig. Wanneer het lijk echter gevonden wordt pakken zich, in de vorm van allerlei bewijzen, donkere wolken boven het hoofd van de minnaar samen, waarna hij als moordenaar wordt ontmaskerd. Maar de toeschouwer heeft dan al lang iets geproefd van de onwezenlijke, enorm beklemmende, sfeer rond dit alles en voelt als het ware, dat er iets niet klopt……
THEATERGROEPSPLINTER