Toneelroute Vianen - 11

september 2022

Theatergroep Splinter maakt dit jaar ook weer

deel uit van de Toneelroute Vianen. Theatergroep

Splinter zal deze dag enkele malen het stuk “Gilde

in zwaar weer” opvoeren.

Een luchtig stuk van ca. 15 minuten.

Dit is is een van de 29 toneel - en muziekstukken

die deze dag (meermaals) opgevoerd worden.

Zet de datum vast in je agenda:

Datum: Zondag 11 september 2022

Tijd: 12:30 tot 17:00 uur

Toegang: gratis

THEATERGROEPSPLINTER
© 2020

Binnenkort:

Afgelopen voorstelling:

Juli 2022:

“Hoe zit het met de kersentuin?”

Splinter op Loeren Festival!

Zomaar ergens een dorp. Een samenleving. Een

vooraanstaande familie en een kersentuin. Er gebeurt

nooit zo veel in het dorp. Totdat de gemeenteraads

verkiezingen in aantocht zijn…

Over familiebanden, het plebs en diegene die vergeten

worden.

THEATERGROEPSPLINTER
© 2020

Binnenkort:

Afgelopen voorstelling:

Juli 2022:

“Hoe zit het met de kersentuin?”

Splinter op Loeren Festival!

Zomaar ergens een dorp. Een samenleving. Een

vooraanstaande familie en een kersentuin. Er gebeurt

nooit zo veel in het dorp. Totdat de gemeenteraads

verkiezingen in aantocht zijn…

Over familiebanden, het plebs en diegene die vergeten

worden.

Voorstelling “ Hoe zit het?

Toneelroute Vianen - 11 september 2022

Theatergroep Splinter maakt dit jaar ook weer deel uit van

de Toneelroute Vianen. Theatergroep Splinter zal deze dag

enkele malen het stuk “Gilde in zwaar weer” opvoeren.

Een luchtig stuk van ca. 15 minuten.

Dit is is een van de 29 toneel - en muziekstukken die deze

dag (meermaals) opgevoerd worden.

Zet de datum vast in je agenda:

Datum: Zondag 11 september 2022

Tijd: 12:30 tot 17:00 uur

Toegang: gratis